Cień Wiatru  -  Carlos Ruiz Zafon

 

 

 

10-letni Daniel na „Cmentarzu Zapomnianych Książek” wybiera jedną

z tysięcy ukrytych tu pozycji: „Cień Wiatru” Juliana Caraxa, ma ją ocalić od
zapomnienia. Chłopiec przez lata podąża tropem autora, próbując
rozwikłać jego historię, co pociąga za sobą różne interesujące wydarzenia.
Powoli odsłaniane elementy układanki pozwalają domyślać się zakończenia długo przed ostatnią kartką. Mimo to wszechobecna jest atmosfera tajemnicy, może dzięki wprowadzeniu mrocznych, niewiarygodnych postaci np. człowieka z wypaloną twarzą, bezdomnego ukrywającego się pod zmyślonym nazwiskiem czy złego inspektora.
Wątki  „Cienia wiatru” mnożą się i przeplatają, jest tu miłość ojcowska, namiętność, zbrodnia, tragedia, dla każdego coś dobrego.

Książka  napisana jest lekko, przystępnie, dobrze się ją czyta, już od pierwszych stron wciąga i grubość woluminu przestaje być wadą. Przenosi w magiczny klimat
powojennej Barcelony na równi dzięki opisom jak i zamieszczonym zdjęciom.

Polecam do przeczytania!  Na długie nudne wieczory!             
                                                                  Klubowiczka DKK w Rybnie