Stary Szwarocin

Droga do Starego Szwarocina  od strony Jasieńca, po prawo opuszczona zlewnia mleka Kapliczka w Starym Szwarocinie przy drodze w stronę Wesołej Sad w Szwarocinie Starym
Sklep, bar i sołtys, czyli centrum Szwarocina Starego Pola w Starym Szwarocinie Droga przez Stary Szwarocin
Stary dom w Starym Szwarocinie Stary Szwarocin I tu też Stary Szwarocin
 

Pola i zabudowania w Starym Szwarocinie

Pola i zabudowania w Starym Szwarocinie (2)

 
Powrót na stronę główną