Ze względu na obraźliwe, nieprawdziwe itp. wpisy do księgi gości, księga została na stałe zamknięta