Bezpłatna mammografia w powiecie sochaczewskim

Między 7 a 16 maja można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat sochaczewski. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

  Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

·        Sochaczew – 7-16 maja na placu Kościuszki

·        Rybno – 7 maja przy Zespole Szkół, ul. Długa 11

·        Nowa Sucha – 8 oraz 9 maja przy Urzędzie Gminy, Nowa Sucha 50

·        Brochów – 10 maja przy Urzędzie Gminy, Brochów 125

·        Młodzieszyn – 11 maja przy Urzędzie Gminy, ul. Wyszogrodzka 25

 

 

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze
zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także  przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.