Gminna Biblioteka
Publiczna w Rybnie

zaprasza do udziału w konkursie pt:

„ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

Regulamin:

  1. Konkurs jest ogólnodostępny.
  2. Jeden autor może nadesłać do 5 prac. Oceniane będą tylko prace indywidualne.
  3. Projekty zakładki mogą być wykonane w dowolnej barwnej płaskiej technice plastycznej.
  4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.
  5. Prace powinny zawierać elementy promocji Biblioteki oraz promocji czytelnictwa.
  6. Na konkurs należy składać oryginalne projekty lub dobrej jakości wydruki komputerowe z elektronicznego projektu w formacie nie większym niż A-4. Do pracy powinna być dołączona informacja: imię i nazwisko, dokładny adres autora, klasa.
  7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Rybnie praw autorskich do wykorzystywania nagrodzonych projektów do celów promocji.
  8. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa

      23 kwietnia 2008 r

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Imienin Biblioteki 8 maja 2008 r. Nagrodzeni uczestnicy otrzymają indywidualne zaproszenie na rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy. Nagrodzone zakładki zostaną wydrukowane w formie profesjonalnych materiałów promocyjnych i zostaną rozpowszechnione w powiecie sochaczewskim. Nagrodzone i najciekawsze prace równocześnie zostaną wyeksponowane na wystawie w Bibliotece Publicznej.

 

 KONKURS!!!

NAGRODY!!!!

 

 

 

 

 

POWRÓT