Rybnowskie Ścieżki Zabłockiego.
 
Trasa naszego rajdu wiodła nas ścieżkami sławnego producenta mydła, mieszkańca XIX wiecznego Rybna Cypriana Zabłockiego: Rybno-Matyldów-Karolków Rybnowski - Aleksandrów - Cypriany-Ćmiszew Rybnowski - Józin - Rybno pałac Zabłockiego
Pierwszy postój odbył się we wsi Matyldów, miejscowości której nazwa pochodzi od imienia ukochanej żony Cypriana Matyldy de Proft, odwiedziliśmy pana sołtysa, oraz najstarszego mieszkańca Gminy Rybno (102 lata) pana Walentego Adamczyka.
Drugi postój miał miejsce we  wieś Cypriany. Miejscowość biorąca nazwę od imienia sławnego producenta mydła, a  tam w dobrych humorach pobawiliśmy się w quizy i zabawy o regionie .

Naszą metą był  Pałac  Zabłockich w Rybnie i ognisko na terenie kompleksu parkowego pałacu Zabłockich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu, za udział i dobra zabawę,  dziękujemy kierownikowi trasy, za pomoc w ustaleniu jej, dziękujemy wolontariuszom, i wszystkim naszym przyjaciołom.

 

IMG_0001
IMG_0012
IMG_0014
IMG_0015
IMG_0016
IMG_0017
IMG_0018
IMG_0019
IMG_0020
IMG_0021
IMG_0025
IMG_0029
IMG_0038
IMG_0039
IMG_0041
IMG_0042
IMG_0043
IMG_0047
IMG_0048
IMG_0054
IMG_0061
IMG_0066
IMG_0067
IMG_0073
IMG_0077
IMG_0078
IMG_0080
IMG_0088
IMG_0090
IMG_0091
IMG_0095
IMG_0098
IMG_0100
IMG_0102
IMG_0103
IMG_0107
IMG_0113
IMG_0118
IMG_0119
IMG_0120
IMG_0122
IMG_0124
IMG_0134
IMG_0135
IMG_0136
IMG_0139
IMG_0140
IMG_0157
IMG_0161
IMG_0168
IMG_0169
IMG_0175
IMG_0180
IMG_0181
IMG_0184
IMG_0189
IMG_0191
IMG_0195
IMG_0197
IMG_0205
IMG_0207
IMG_0210
IMG_0215
IMG_0218
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0223
IMG_0224
IMG_0229
IMG_0235
IMG_0237
IMG_0239
IMG_0240
IMG_0241
IMG_0246
IMG_0247
IMG_0249
IMG_0253
IMG_0255
IMG_0256
IMG_0257
IMG_0259
IMG_0265
IMG_0266
IMG_0267
IMG_0268
IMG_0271
IMG_0276
IMG_0277
IMG_0279
IMG_0282
IMG_0287
IMG_0288
IMG_0291
IMG_0293
IMG_0294
IMG_0296
IMG_0298
IMG_0299
IMG_0302
IMG_0303
IMG_0304
IMG_0305
IMG_0306
IMG_0308
IMG_0309
IMG_0310
IMG_0311
IMG_0314
IMG_0316
IMG_0318
IMG_0319
IMG_0320
IMG_0321
IMG_0322
IMG_0323
IMG_0324
IMG_0325
IMG_0327
IMG_0328
IMG_0330
IMG_0331
IMG_0332
IMG_0335
IMG_0336
IMG_0337
IMG_0339
IMG_0340
IMG_0341
IMG_0342
IMG_0343
IMG_0351
IMG_0355
IMG_0358
IMG_0359
IMG_0360
IMG_0361
IMG_0363
IMG_0364
IMG_0369

POWRÓT