Jeden rok
z
życia Biblioteki

Konkurs

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie

na prezentację multimedialną.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ogłasza konkurs na prezentację multimedialną   pt. „Jeden rok z życia biblioteki". Prace należy przesłać na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie ul. Długa 20  do 30 kwietnia 2008

Regulamin

1.    Konkurs jest ogólnodostępny

2.       Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej o Bibliotece Publicznej  pt. "Jeden rok z życia biblioteki”.

3.      Prezentacja multimedialna może być przygotowana samodzielnie lub w zespole liczącym maksymalnie 3 osoby. Czas prezentacji: 10 - 15 minut.

4.      Udział w konkursie należy zgłosić do 15 kwietnia 2008r. osobiście w siedzibie Biblioteki. Rejestracja zespołów do 15.04.2008

5.      Tematem prac powinno być życie biblioteki, ciekawe działania w jej obrębie  i otaczającym ją środowisku.  Prace powinny zawierać elementy promocji biblioteki i promocji czytelnictwa. Praca nie może być nudna, powinna przedstawiać subiektywny punkt widzenia młodych ludzi.

6.      Projekty będą oceniane pod względem: pomysłowości, nowatorskiego spojrzenia na życie biblioteki i jej środowisko, poprawności technicznej, bogactwa zastosowanych w prezentacji form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje, ...), zgodności z tematem.

7.      Prezentację należy wykonać w programie Power Point i utrwalić na nośniku CD, który wraz z karta zgłoszeniową należy złożyć w bibliotece do 30 kwietnia 2008 godz. 18.00

8.      Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest uszkodzony.

9.      Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez autorów na przekazanie GBP w Rybnie praw autorskich do wykorzystania nagrodzonych projektów do celów promocji.

10.  Organizator powoła komisję konkursową, która przyzna nagrody i wyróżnienia

11.  Najlepsze prezentacje zostaną wyświetlone podczas obchodów Imienin Biblioteki 8 maja 2008.  Praca nagrodzona tytułem Grand Prix zostanie umieszczone na stronie WWW.rybno.waw.pl/biblioteka ; www.e-sochaczew.pl

 

POWRÓT