Armenia- podróże

 Spotkanie w ramach Podziel się pasją
10.06.2011

 Swoimi wrażenia z podróży po Armenii podzielił się z klasą II Gimnazjum w Rybnie, Pan Adam Kulesza, Kierownik Państwowego Muzeum Archeologicznego oddział w Rybnie.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

POWRÓT