Konsekracja po latach -
historyczne wydarzenie w Rybnie
(tekst archiwalnego artykułu  z Niedzieli z 199? r.)

Rybno było gniazdem rodowym starej rodziny mazowieckiej pieczętującej się herbem Radwan która przybrała nazwisko Rybińskich. Z tej rodziny Paweł Klemens z Rybna został w 1404 r. pierwszym proboszczem parafii Świętego Ducha w Łowiczu Jeden z Rybińskich był proboszczem w Rybnie, w 1529 i zastał zabity przez swego brata, dziedzica Mikołaja Rybińskiego. Z wybitnych członków tej rodziny wymienić można Jana, poległego pod Chocimiem w 1621 r., Józefa Ignacego Rybińskiego (1745 - 1806) biskupa włocławskiego i Macieja Rybińskiego, wodza naczelnego w powstaniu listopadowym

Dzieje parafii

Rybińscy byli fundatorami parafii i kościoła Pierwsze wzmianki o parafii pochodzą z lat 1418/20 w związku z procesem plebana Michała z biskupem poznańskim o dziesięcinę ze wsi Złota.
Biskup poznański Jan Latalski (1463 - 1540) na prośbę proboszcza Mikołaja Miłkowskiego, prepozyta kolegiaty łowickiej, wystawił 4. lipca 1534 r. ponowny akt erekcji parafii w miejsce zaginionego. Kościół byt pod wezwaniem Matki Bożej, św. Bartłomieja. św. Katarzyny i Dziesięciu Tysięcy Żołnierzy Męczenników
W 1603 r. drewniany kościół miał cztery ołtarze, .z których jeden pw. św. Jana Jałmużnika fundowany był przed 1538 r. przez Szwarockich ze Szwarocina Działała tu wówczas dobrze zaopatrzona szkoła, ale uczęszczało do mej mato dzieci
W drugiej połowie XVI w do rozwijającej się parafii włączone byty prócz Złotej, wsie Jasieniec. Szwarocin, Ćmiszew i Ruszki. Rybińscy mieli w swoim posiadaniu Rybno do XVII w. Po spaleniu drugiego kościoła prawdopodobnie w czasie najazdu szwedzkiego w 1670 r. wzniesiono drewnianą kaplicę. Następny kościół w miejscu kaplicy (też drewniany) zbudował szlachcic Ludwik Jasieński z Jasieńca. W późniejszym czasie Rybno weszło w posiadanie rodu Łączyńskich pochodzących z Kiernozi, którzy prawdopodobnie w latach 1804 - 1806 zbudowali w Rybnie pierwszy, murowany, jednonawowy kościół w stylu klasycystycznym. Tradycja głosi, że Napoleon Bonaparte, idąc na Moskwę, modlił się w tym kościele.

Wnętrze kościoła

W świątyni są trzy drewniane ołtarze pochodzące z pierwszej potowy XIX w., a ufundowane przez miejscowych dziedziców. Na uwagę zasługuje figura Św. Onufrego z XVIII w. rzeźbiona w drzewie i polichromowana; wielki ołtarz z obrazem św. Bartłomieja i św. Józefa w stylu klasycystycznym z 1909 r. drewniany, z 6 kolumnami; chrzcielnica z I połowy XIX w z baldachimem i obrazem św. Jana Chrzciciela wsparta na postumencie w formie rzeźbionych nóg strusia. Szczególnie wyróżnia się ambona z początku XVIII w pochodząca z kościoła św. Benona z Warszawy, która po kasacie zgromadzenia ojców redemptorystów znalazła się w Rybnie. Z tej ambony, na której są wyrzeźbione symbole Ewangelistów i sceny z życia Warszawy, przemawiał apostoł Warszawy św. Klemens Dworzak późniejszy apostoł Wiednia Nowy ołtarz soborowy, konfesjonały i ławki harmonizują ze stylem kościoła Przed frontem świątyni stoi XIX w piętrowa dzwonnica w stylu klasycystycznym. Kościół poddano generalnemu remontowi, ozdobiono go też nową polichromią. Prac remontowych doglądał L. Dunin z Kurii Warszawskiej, a polichromię wykonał A. Goss, artysta z Torunia.

Kwestia konsekracji

Kościół był poświęcony staraniem budowniczego ks. proboszcza Antoniego Żochowskiego w 1816 r. Na ścianach pokrytych polichromiami w 1929 r. ks. proboszcz T. Szymański umieścił 12 krzyży, co może wskazywać, że kościół był konsekrowany a nie poświęcony. Przeciwko tym przypuszczeniom przemawia zapis ks. proboszcza G. Grudzińskiego w kronice parafialnej, który w r. 1924 napisał "Kościół zbudowany w 1806 r. dotąd niekonsekrowany". Prawdopodobnie ks. proboszcz T. Szymański umieścił krzyże z myślą o konsekracji kościoła, ale zamysłu tego nie zdążył zrealizować ze względu na przeniesienie do parafii Złaków. Ksiądz Kanclerz Kurii Warszawskiej w piśmie z dnia 30 października 1990 r. napisał że w dokumentach nie ma żadnej wzmianki o konsekracji kościoła w Rybnie, Według dawnych przepisów liturgicznych nie wolno było konsekrować kościoła z drewnianym ołtarzem. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu. bp Alojzy Oszulik wyraził zgodę na konsekrację świątyni w dniu 27 sierpnia podczas misji parafialnych, które będą przeprowadzone przez księży pallotynów Trzeba zaznaczyć że każdy z pracujących tu proboszczów wedle swych możliwości wniósł swój wkład w odnawianie kościoła

Nie tylko parafia

W okresie swego rozwoju Rybno posiadało szkołę podstawową, sąd gminny, gorzelnie, browar, fabrykę mydła i fabrykę octu Prawdopodobnie był też szpital, lecz brak jest dostatecznych na to dowodów. Na terenie parafii było 5 dworów szlacheckich: w Złotej. Jasieńcu, Ćmiszewie, Szwarocinie i w Rybnie. Po II wojnie światowej dwory zostały rozparcelowane, a ludność dworska wyemigrowała do miast.
Parafianie zajmują się uprawą roli, warzywnictwem i sadownictwem. Nie ma tu żadnych zakładów przemysłowych Na terenie parafii są dwie szkoły podstawowe i trzyletnia Szkoła Zawodowa Mechanizacji Rolnictwa, muzeum archeologiczne oraz apteka w domu parafialnym Na uwagę zasługuje też kopiec usypany ku czci żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej na froncie wschodnim, pochodzących z tutejszej parafii. Z racji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne z udziałem księży biskupów J Zawitkowskiego i M Dusia oraz przedstawicieli władz gminnych, straży pożarnej. władz wojewódzkich i przedstawicieli wojska. Na cmentarzu miejscowym znajdują się groby 1500 żołnierzy poległych w II wojnie światowej w walkach nad Bzurą.

Plany i zamierzenia

Na terenie parafii buduje się kaplicę katechetyczną. Zatwierdzone są też plany budowy nowej plebani (stara plebania liczy około 200 lat i jest oddalona od kościoła ponad 100 m.) Parafia każdego roku 6 sierpnia, przyjmuje Pielgrzymkę Warmińską.
 W dniach 21 - 28 sierpnia po 10 latach odbędą się misje parafialne. W czasie misji przewidziano uroczystości odpustowe ku czci św. Bartłomieja, 10-godzinne Nabożeństwo, obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i długo oczekiwaną konsekrację kościoła Na uroczystości te miejscowy proboszcz i parafianie serdecznie zapraszają wiernych z Rybna i okolicznych miejscowości.
 

     

Powrót

   
     
     
Powrót na stronę główną