\n
\n
\n

ROCZNIK 1973

Dopisz się do księgi gości


Powrót
\n
\n"; for ($i=0; $i<$in; $i++) { $dane=fgets($plik_dane, 999*999); $nickpoz=strpos($dane, "<>"); $emailpoz=strpos($dane, "<>"); $miaspoz=strpos($dane, "<>"); $sitepoz=strpos($dane, "<>"); $tekstpoz=strpos($dane, "<>"); $ippoz=strpos($dane, "<>"); $endpoz=strpos($dane, "<>"); $data[]=substr($dane, 9, $nickpoz-9); $nick[]=substr($dane, $nickpoz+9, $emailpoz-$nickpoz-9); $meil[]=substr($dane, $emailpoz+10, $miaspoz-$emailpoz-10); $mias[]=substr($dane, $miaspoz+9, $sitepoz-$miaspoz-9); $site[]=substr($dane, $sitepoz+9, $tekstpoz-$sitepoz-9); $kome[]=substr($dane, $tekstpoz+10, $ippoz-$tekstpoz-10); $ip[]=substr($dane, $ippoz+7, $endpoz-$ippoz-7); } if(empty($data)){}else{ for($in=count($data);$in>0;){ $in--; if($in==count($data)-1){}else{echo"\n \n \n ";} echo"\n \n \n \n \n \n "; if ($mias[$in] == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; if ($site[$in] == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; echo "\n \n \n "; if(empty($hhh)){}elseif($hhh=="ip"){ echo""; } } } echo "\n

[:. $data[$in] .:]

 
\n
Autor :
\n
"; if ($meil[$in] == "") { echo "$nick[$in]"; } else { echo "$nick[$in]"; }; echo "
\n
Miejscowość :
\n
$mias[$in]
\n
Strona :
\n
$site[$in]


$kome[$in]

ADRES IP : $ip[$in]
"; } else if ($wyswietl == "dopis"){ echo "\n
\n
\n

Proszę się wpisać

\n
\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Imię i nazwisko\n \n
E-mail\n - jeśli nie posiadasz - pozostaw puste\n
Miejscowość\n \n
Strona\n - jeśli nie posiadasz - pozostaw puste\n
Komentarz\n \n
\n
\n\n
\n
"; } else if ($wyswietl == "dopisz") { $plik = "./quest/licznik.zaw"; $baza = fopen("$plik", "r"); $licznik = chop(fgets($baza, 20)); fclose($baza); $licznik++; $baza = fopen("$plik", "w"); fputs($baza, $licznik); fclose($baza); $IP = getenv("REMOTE_ADDR"); $kome = ereg_replace("\r\n","
",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\\\\","\\",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\"","\"",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\"","\"",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\"","\"",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\"","\"",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\"","\"",$kome); $nick = ereg_replace("\\\\\'","'",$nick); $meil = ereg_replace("\\\\\'","'",$meil); $mias = ereg_replace("\\\\\'","'",$mias); $site = ereg_replace("\\\\\'","'",$site); $kome = ereg_replace("\\\\\'","'",$kome); $plik_dane = fopen("./quest/dane.zaw", "a+"); $data=date("d.m.Y"); $kome = ereg_replace("\r\n","
",$kome); $tooputs="<>$data<>$nick<>$meil<>$mias<>$site<>$kome<>$IP<>"; //dopis fputs($plik_dane, "$tooputs\n"); // wyświetlanie podsmuowania echo "
\n
\n

Dopisywanie zakończone sukcesem
Dziękuję


\nDopisałeś się jako $licznik osoba, a twój wpis wygląda następująco\n\n \n \n \n \n \n \n \n "; if ($mias == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; if ($site == "") {} else {echo "\n \n \n \n "; }; echo "\n \n \n \n
[:. $data .:]

 
\n
Autor :
\n
"; if ($meil == "") { echo "$nick"; } else { echo "$nick"; }; echo "
\n
Miejscowość :
\n
$mias
\n
Strona :
\n
$site


$kome\n
\n
\n

Powrót do księgi

"; } ?>